REFERANSEPROSJEKTER

Om oss

Venåsen Rørservice har gjennom flere tiår fått mange referanseprosjekter

De nevnte i denne sammenheng representerer bredden med prosjekter av nyere tid.

Tronrud Bygg AS, Almemoen boligfelt

Utbygging av rekkehus tremannsboliger på to plan med fjernvarme og gulvvarme i begge etasjer bestående av til sammen 12 leiligheter.

Tronrud Bygg AS, Almemoen boligfelt

Utbygging av tomannsboliger på to plan, med fjernvarme og gulvvarme i begge etasjer av til sammen 8 leiligheter.

Block Watne AS, Trygstad

Boligfelt med sanitær på to plan og gassopplegg i boligene. Sentralt gassforsyningsanlegg på feltet.

Block Watne AS, Loetunet

Boligfelt under etablering med foreløpig utbygging av to 6-mannsboliger. Boligene har sanitær på to plan og sentralt gassforsyningsanlegg med gassopplegg i hver leilighet.

Block Watne AS, Almemoen- privat kunde

Enebolig på et plan med vannbåren varme og varmepumpe luft/vann fra Toshiba og dobbelt mantlet vvb.

Ringerike kommune, tilbygg Hallingby skole

Prosjektet omfattet varme og sanitærarbeider knyttet oppimot sentralt fyrhus.

Ringerike kommune/ Hønefoss stadion, Hønefoss fotballstadion

Nybygg av fotballstadion på Ringerike. Prosjektet omfattet fjernvarme, sanitærarbeider tilrettelagt for offentlige områder og varmearbeider i form av radiatoranlegg, gulvvarme og undervarmevarme for gressmatte.

Tolpinrud BA, Barnehage og idrettsstadion

Prosjektet omfattet et bygg som inneholder en barnehage på to plan og en idrettshall med dusjanlegg og garderober. Våre leverte arbeider er jordvarme med jordkollektorer og varmepumpe, vannbåren varme som gulvvarme i alle rom i begge plan og sanitærarbeider for barnehage og idrettsanlegg.

Vik Eiendom, Vik legesenter

Ombygging etter brann. Arbeidene omfattet nyetablering av alt sanitæropplegg for vann og avløp samt tilpassing til legesenterets drift og krav.

Hole kommune, utbygging av Sundvollen skole

Nybygg med etablering av vannbåren varme som gulvvarme i alle rom. Sanitærarbeider etter krav for offentlige områder og skole drift.

Hole kommune, Helgelandsmoen barnehage

Ombygging av gammel sykestue på militærleiren for etablering og drift av barnehage. Barnehagen er etablert med vannbåren varme som gulvvarme og radiatoranlegg samt sanitærløsninger for barnehagedrift.

Ringerike boligstiftelse, Krokenveien

Ombygging og restaurering av leiligheter. Arbeidene omfattet vannbåren varme som radiatoranlegg og utvendig snøsmelteanlegg. Sanitærarbeider tilrettelagt for institusjon og eldre brukere.